Make your own free website on Tripod.com

BAB KHITBAH (PERTUNANGAN)

Kembali ke artikel

Dipetik daripada arkib masalah agama Jakim

Soalan: Semasa pertunangan,barang hantaran yang diberi kepada perempuan telah dihalalkan dan apabila terputusnya pertunangan diminta balik. Adakah wajib diberikannya semula?
Jawapan: Tidak wajib dihantar balik kerana telah dihalalkan oleh tuannya sendiri. Tuannya tidak boleh menarik balik di atas perkara yang diberi dan diterima.

Soalan Apakah hukumnya seseorang lelaki meminang seorang perempuan yang masih dalam iddah?
Jawapan Seseorang lelaki yang meminang seorang perempuan yang masih dalam iddah atau meminang seseorang perempuan yang telah dipinang orang hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan kepada firman Allah S.W.T. yang bermaksud: "Dan tidaklah salah bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan (meminang secara sindiran), untuk meminang peremtuan-perempuan (yang kematian suami dan masih dalam iddah)." (Surah al-Baqarah: 235) Oleh itu, wanita iddah talaq raj'ei haram dipinang dan harus jika dilakukan secara sindiran berdasarkan ayat di atas.

Soalan: Saya mahu bernikah dengan seorang pemuda. Adakah boleh saya berdoa untuk dia pinang saya?
Jawapan: Boleh untuk kebaikan dua pihak.

 

Kembali ke atas