Make your own free website on Tripod.com

SYARIAT

Dipetik daripada arkib soal jawab Jakim

Kembali ke artikel

Soalan
Apakah hukumnya menjadi seorang pelukis dan lapangan tersebut dijadikan mata pencarian dalam hidupnya.  Bolehkah ustaz jelaskan dari hukum syarak

Jawapan
Seseorang yang menjadikan sebagai profesionnya adalah harus selama dia tidak membuat lukisan yang bercanggah dengan norma-norma Islam.  Melukis pemandangan keindahan alam, membuat pelan rumah, bangunan,jambatan, jalan raya dan sebagainya yang diharuskan oleh syara' maka hukumnya adalah harus dan boleh menjadi satu jalan untuk mencari mata pencarian.  Tetapi sekiranya dia melukis sesuatu dalam bentuk manusia atau sesuatu yang mengghairahkan nafsu syahwat manusia maka hukumnya haram.
Dalam hal ini para ularna' membahagikan lukisan itu kepada dua jenis:

  1. 1. Lukisan patung yang berbentuk lembaga yang mempunyai bayang.
  2. 2. Lukisan biasa yang tidak berbayang.

Huraiannya:
1. Ulama' bersepakat mengatakan lukisan patung berbentuk lembaga dan mempunyai bayang adalah haram. Ini berpandukan hadith Rasulullah s.a.w. daripada Ibnu Umar r.a. yang bermaksud:
Orang-orang yang membuat gambar-gambar akan diazab pada hari qiamat, dan dikatakan kepada mereka: Hidupkanlah apa yang kamu yang buat itu.

2. Lukisan biasa tanpa berlembaga dan berbayang ulama pun berselisih pendapat :
Golongan Syafi'iyyah memberi 2 pendapat:
a) Pendapat yang pertama, membuat gambar haiwan sama ada digantung di dinding atau pada pakaian yang dipakai atau pada serban dan seumpamanya yang tidak menghina atau menghinakannya seperti hamatau di kusyen kerusi adalah haram.
Mereka berdalil daripada kata Sayyidatina Aisyah yang bermaksud:
Rasulullah s.a.w. telah datang dalam satu pelayaran dan saya telah menutupi pintu dengan bulu permaidani yang ada padanya gambar binatang yang bersayap lalu baginda memerintah saya membuang maka saya pun membuangnya.
b) Pendapat yang kedua, melukis gambar untuk tujuan perhiasan semata-mata adalah harus.

Ulama' Hanifiah tidak membezakan hukumnya sama ada gambar itu terpotong kepalanya atau tidak.
Ulama' Malikiah dan Hambaliah, mereka membezakan antara gambar-garnbar sempurna anggotanya dengan gambar yang tidak sempurna anggotanya.  Mereka mengatakan yang sempurna anggotanya hukumnya makrub dan yang terpotong anggotanya tidak makruh.  Mereka bersandarkan hadith daripada Ibnu Abbas r.a. Sabda Rasulullah s.aw. yang berrnaksud:
"Gambar itu merangkumi kepala, sekiranya dipotong kepala maka tidaklah dinamakan gambar."

Soalan
Apakah hukum KEBIRI kepada seseorang lelaki kerana tujuan seperti yang tersebut di bawah:
a) Untuk menenangkan jiwa dengan tujuan senang beribadat
b) Menghilangkan nafsu syahwat terhadap wanita.

Jawapan
Hukum KEBIRI kepada seorang lelaki adalah seperti berikut:-
i) Dalam masalah untuk menenangkan jiwa supaya senang beribadat kepada Allah bukanlah dengan jalan KEBIRI kerana KEBIRI diharuskan kepada haiwan sahaja supaya menambah gemuk badannya dan banyak dagingnya tetapi kepada manusia khususnya orang-orang Islam adalah haram berbuat demikian.
Ularna' feqah telah mengatakan bahawa untuk menenangkan beribadat kepada Allah kerana mereka ahli ibadat, disunatkan berpuasa supaya melemahkan nafsu syahwatnya terhadap golongan wanita tetapi haram memakan kapur barus supaya mati alatnya (zakarnya) dan makruh jika untuk melemahkan syahwat.

Di dalarn Bujairim ada mengatakan bahawa hukum berkahwin ada lima perkara:

  1. Wajib, bagi mereka yang kuat nafsunya serta mampu untuk menyara isterinya dan ditakuti pula jika tidak berkahwin akan tercebur ke lembah maksiat (zina)
  2. Sunat, bagi mereka berkemampuan dan ada perbelanjaan untuk berkahwin serta ingin berkahwin
  3. Harus, bagi mereka yang berkemampuan untuk berkahwin
  4. Makruh, bagi yang tidak sanggup menyara isterinya dan tidak ingin berkahwin
  5. Haram bagi mereka yang tiada berkemampuan langsung untuk menyara nafkah isterinya serta tidak ingin berkahwin dan tidak berupaya untuk berkahwin.

Jadi dalam masalah di atas melakukan KEBIRI semata-mata kerana hendak beribadat adalah bertentangan dengan sunnah Allah yang menjadikan manusia berlainan jenis iaitu lelaki dan perempuan berpasangan supaya melahirkan zuriat keturunan yang ramai di permukaan bumi seperti firman Allah yang bermaksud:
Dan yang menjadikan daripadanya (Adam) isteri (Hawa) dan telah membiakkan daripada keduanya (zuriat keturunan) yang ramai terdiri dari lelaki dan wanita (zuriat)
Sabda Rasulullah s.aw. yang bermaksud:
Berkahwinlah kamu dengan perempuan-perempuan yang beranak lagi mempunyai kasih sayang kerana sesungguhnya aku bermegah dengan kamu umat yang banyak di hari qiamat.
Banyak dalil yang menunjukkan disuruh berkahwin supaya terhindar daripada perkara-perkara maksiat dan derhaka kerana dengan perkahwinan itu manusia akan terlepas daripada terjerumus ke lembah pelacuran dan zina.
Dalam konteks ini Rasulullah s.a.w. sendiri telah menegah Uthman bin Madz'un yang ingin membujang kerana mahu menumpukan dirinya penuh untuk beribadat sebagaimana terdapat di dalam sebuah hadith daripada Saad bin Abi Waqas katanya Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud:
Rasulullah s.a.w. telah menolak hasrat Uthman bin Madz'un hendak membujang selama-lamanya, dan kalau sekiranya telah diizinkan baginya nescaya telah berKEBIRI (kerana hendak melakukan ibadat).
ii) Bagi ahli ibadat untuk menghilangkan nafsu syahwatnya terhadap golongan wanita hendaklah ia berpuasa.  Di dalam keadaan demikian  maka beribadat itu lebih afdhal daripada berkahwin berdasarkan kepada Imam al Nawawi tidak pernah berkahwin dan beliau sepanjang hari berpuasa.  Tetapi jika sekiranya tuan bukan ahli ibadat maka berkahwin itu lebih afdal untuk melahirkan zuriat keturunan yang ramai sebagaimana terdapat pada hadthi di atas.
Di dalam hubungan ini Rasulullah s.aw. ada bersabda yang bermaksud:
Sembahyang orang yang berkahwin itu lebih Afdhal daripada sembahyang orang bujang sebanyak 75 kali ganda.

Soalan
Apakah hukum seseorang Islam yang menyertai sesuatu peraduan seperti peraduan teka bola dan lain-lain yang dianjurkan oleh suratkhabar dan majalah?

Jawapan
Menyertai sesuatu peraduan seperti peraduan teka bola atau lain peraduan yang tidak ada unsur-unsur perjudian atau maksiat harus hukumnya.

Soalan
Benarkah memaparkan gambar-gambar besar di dinding rumah bersalahan di sisi agama Islam?

Jawapan
Memaparkan garnbar-gambar besar di dinding rumah memang bersalahan di sisi Islam malah haram hukumnya jika gambar yang dipapar itu seperti:
a) Gambar-gambar lucah lelaki atau perempuan;
b) Gambar-gambar yang boleh menaikkan nafsu syahwat.
Tetapi sebabnya tidaklah bersalahan jika gambaar yang dipaparkan itu seperti:
a) Peta
b) Pelan-pelan bangunan dan lain-lain.
Dalam sebuah hadith yang diriwayat daripada Aisyah, Rasulullah s.a.w. bersabda.  yang bermaksud bahawa Nabi s.a.w. tidak membiarkan sesuatu yang ada gambar kecuali dipecahkan.

Di dalam Jawahir al-Bukhari ada dijelaskan bahawa Nabi s.aw. apabila melihat sesuatu yang ada gambar maka beliau memecahkan dan merobohkannya.  Rumah-rumah yang terdapat gambar-gambar di dalamnya menurut pandangan ulama' adalah seperti berikut:

  1. Kebanyakan ulama' menghukumkan makruh;
  2. Abu Muhammad menghukumkan haram terdapat gambar pada sesuatu benda meskipun di luar rumah.

Dalam sebuah hadith Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
"Sesiapa yang menggambarkan sesuatu gambar yang bernyawa di dunia maka ia dituntut pada hari qiamat meniupkan roh ke dalamnya sedang ia bukanlah seorang peniup roh".

Soalan
Bagaimanakah hendak dihukum bagi seorang anak yang bukan Islam dijadikan anak angkat oleh orang Islam tetapi meninggal dunia sebelum ia baligh.  Adakah wajib ditanam kubur Islam juga

Jawapan
Menurut qaul (pendapat) yang muktamad tidak sah Islam kanak-kanak itu melainkan apabila ia dilatih sembahyang dan menunaikan fardhu-fardhu sehingga ia baligh.  Apabila ia telah baligh dan mengucap dua kalimah syahadah jadilah ia orang Islam dengan tidak ada khilaf (perselisihan pendapat) antara ulama'.  Jika ia mati sebelum baligh menurut qaul (pendapat) yang muktamad tidaklah harus mayatnya itu disembahyangkan. Menurut al-Syeikh Ibn Hajar dalam kitab al-Tuhfah serta disokong oleh satu jamaah daripada ulama' mengatakan sah Islamnya sebelum baligh sesudah mumayyiz. Dalam masalah hendak mengkebumikannya di kubur orang-orang Islam adalah tidak boleh bahkan hendaklah diasingkan sedikit dari perkuburan orang Islam tetapi ulama' Muhaqqiqin dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "kalau anak-anak itu sampai umur sembilan tahun dan ia bersifat Islam maka boleh dimandikan, dikapankan,disembahyangkan dan dikebumikan dalam perkuburan orang-orang Islam".

Soalan
Seseorang yang memakan babi adakah pakaian yang dipakainya itu hukumnya najis?

Jawapan
Tidak najis kerana badan pemakan babi tidak najis, yang najisnya ialah zat babi itu sendiri.

Soalan
Apakah syarat-syarat menjadi adik beradik susuan?

Jawapan
Syaratnya hendaklah menyusukan sampai 3 kali kenyang tetapi untuk mengambil Ihtiat mengikut pendapat yang kuat ialah 5 kali menyusu hingga kenyang.

Soalan
Apakah hukum memakai tali pinggang yang diperbuat daripada kulit babi dan cara menyamaknya

Jawapan
Hukumnya hararn kerana kulit babi tidak boleh disamak.

Soalan
Adakah daging aqiqah boleh diberi makan kepada orang bukan Islam

Jawapan
Tidak boleh kerana aqiqah ialah qurban atau ibadah sedangkan orang kafir bukan ahli ibadah.

Soalan
Apakah hukum lelaki yang memakai emas

Jawapan
Hukumnya haram.

Soalan
Bolehkah kita membaca ayat-ayat suci al-Quran di hadapan jenazah

Jawapan
Harus, bahkan setengah ulama' mengatakan sunat membaca ayat-ayat suci al-Quran dengan diniatkan supaya disampaikan Allah pahala bacaan ayat-ayat itu kepada roh si mati.  Pembacaan itu dibolehkan sama ada di hadapannya atau tidak.

Soalan
Bolehkah atau tidak kita mengikut pendapat dari mazhab lain (selain dari mazhab Syafie)

Jawapan
Seseorang itu dibolehkan bertaqlid kepada mazhab lain dengan syarat ia tidak bertujuan hendak mencari kesenangan semata-mata serta hendaklah tahu syarat wajib dalam perkara yang ditaqlidkan mengikut mazhab itu.

Soalan
Saya sedang mengandung anak pertama.  Adakah wajib saya membuat kenduri melenggang perut dan adakah berdosa jika saya enggan melakukannya?

Jawapan
Amalan melenggang perut sama ada anak pertama atau seterusnya seperti yang dilakukan oleh sesetengah masyarakat Melayu tidak wujud dalam Islam.  Mempercayai sesuatu bencana akan berlaku sekiranya tidak dilakukan amalan melenggang perut adalah suatu perkara karut dan tidak berasas sama sekali dan adalah lebih baik jika ia tidak dilakukan.

Soalan
Adakah dianggap syirik mempercayai amalan ancak, memuja pantai, tempat keramat dan membuat patung bagi mengubat orang sakit. Apakah yang patut saya lakukan jika amalan tersebut berlaku ditempat saya

Jawapan
Islam menganjurkan pemeluknya agar meminta dan memohon semua perkara daripada Allah S.W.T. sahaja.  Meminta sesuatu selain daripada Allah adalah dilarang sama sekali dan boleh membawa kepada syirik.  Allah yang mencipta segala-galanya sama ada  di langit  atau di bumi dan Dialah yang Maha Berkuasa.  Barang  siapa  yang mengetahui adanya mereka yang menyeleweng daripada agama Islam hendaklah dilaporkan kepada pihak Jabatan Agarna Islam yang berhampiran supaya tindakan boleh diambil.

Soalan
Apakah erti Hari Qiamat

Jawapan
Hari Qiamat hari semua makhluk dan alam ini akan musnah.  Selepas itu manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan baik buruk di atas amalan dan perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia ini.

Soalan
Apakah pandangan tuan dengan amalan jampi serapah yang menggunakan ayat-ayat suci al-Quran

Jawapan
Memohon kepada Allah S.W.T. untuk menyembuhkan penyakit melalui doa-doa atau ayat-ayat al-Quran tidaklah dilarang di dalam Islam.

Soalan
Benarkah pendapat yang mengatakan bahawa seseorang yang mengamalkan amalan-amalan yang bukan dari hadith Nabi dan al-Quran dari umat Nabi Muhammad sa.w. adalah sesat

Jawapan
Memang benar pendapat yang mengatakan bahawa seseorang mengamalkan amalan-amalan yang bukan dari hadith nabi dan al-Quran adalah sesat dan dilarang oleh Islam.

Soalan
Setiap bulan suami saya sekeluarga akan berkumpul beramai-ramai untuk memanggil orang bunian bagi memurahkan rezeki, panjang umur, memberi nombor ekordan sebagainya.  Bagaimanakah pendapat tuan dalam hal ini

Jawapan
Islam menganjurkan umat meminta dan memohon semua perkara daripada Allah S.W.T. Inilah yang dikatakan doa.  Meminta sesuatu selain daripada Allah adalah dilarang sama-sekali malah boleh membawa syirik.  Allah menciptakan segala-galanya sama ada di langit dan di bumi dan Dialah yang Maha Berkuasa. Allah yang menjadikan manusia dan Dialah menentukan rezeki setiap anak Adam.  Memohon rezeki selain daripada Allah adalah salah di sisi Islam.  Di samping itu Islam menuntut umatnya berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal.  Di dalam al-Quran Allah berfirman yang bermaksud: Berdoalah kamu kepada Aku nescaya Aku akan perkenankan doa kamu.

Soalan
Apakah hukumnya memuja patung

Jawapan
Memuja patung yang berupa lembaga manusia atau binatang sama ada secara berseorang atau beramai-ramai adalah perbuatan syirik dan berdosa besar dalam Islam.

Soalan
Adakah Allah menerima taubat mereka yang pernah mengaku untuk keluar dari agama Islam
 
Jawapan
Pengakuan keluar dari agama Islam bererti murtad, terkeluar dari Islam tidak boleh bertaubat kecuali dia mengucap dua kalimah syahadat serta bertaubat tidak mahu mengulangi lagi perbuatan tersebut di samping mengharapkan keampunan dari Allah jua.

Soalan
Adakah benar wujudnya amalan yang dinamakan 'fidyah' yang dilakukan semasa kematian.  Tujuannya ialah untuk menggugurkan sebahagian dari dosa si mati ataupun menokok tambah amalan pahalanya.  Caranya ialah dengan mengumpulkan barang-barang kemas yang diketuai oleh seorang untuk diedarkan. Contohnya: Si A terima barang-barang tersebut sebagai sedekah dan disedekahkan pula kepada si B dan begitu seterusnya.

Jawapan
Amalan fidyah seperti soalan tuan itu tidak wujud di dalam mazhab Syafie tetapi setengah masyarakat kita melakukannya kerana mereka bertaqlid kepada satu pendapat yang lemah dalam mazhab Hambali yang mengharuskan berbuat demikian dengan syarat emas itu hendaklah disedekahkan kepada orang yang berkenaan.

Soalan
Benarkah pendapat yang mengatakan bahawa kononnya terdapat tujuh nama syaitan di dalam surah al-Fatihah

Jawapan
Ya, memang benar tetapi itu satu pendapat sahaja yang mengatakan nama ibu sekalian iblis dan itu bukan sebagai satu pegangan di dalam Islam kerana ia tidak dibicarakan di dalam kitab Fiqh dan kitab Tauhid.

Soalan
Adakah bercanggah dari segi tauhid jika membesarkan atau menggaraukan suara ketika menyebut firman Allah

Jawapan
Menggaraukan suara bukan dari sudut aqidah dan hukumnya adalah tidak mengapa kerana tujuannya hanyalah untuk membezakan bacaan sahaja.

Soalan
Apakah jin itu terdiri dari jasad dan roh

Jawapan
Jin tidak mempunyai jasad yang kasar seperti manusia kerana ia dijadikan daripada api yakni jisim yang halus dan boleh menyerupai berbagai-bagai rupa.

Soalan
Apakah hukum menilik nasib

Jawapan
Menilik nasib termasuk dalam kategori dosa-dosa besar dan wajib bertaubat.

Soalan
Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan murtad

Jawapan
Murtad menurut takrif ulama'-ulama' Islam ialah berbalik menjadi kafir setelah Islam (keluar dari agama Islam).

Soalan
Apakah hukum tidak menunaikan sumpah

Jawapan
Tuan dikehendaki membayar kifarat sumpah iaitu salah satu daripada berikut:
a) Memerdekakan hamba; atau
b) Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin; atau
c) Berpuasa 3 hari tidak wajib berturut.

Soalan
Di pertengahan doa biasanya diberhentikan untuk al-Fatihah. Soalannya,selalunya orang-orang lslam di negara ini akan menjatuhkan tangan ketika al-Fatihah dibacakan, apakah perbuatan ini dibolehkan

Jawapan
Memang benar dipertengahan dua doa orang menjatuhkan tangan kerana semasa membaca al-Fatihah bukan di namakan doa walaupun dalam fatihah itu ada mengandungi doa dan disunatkan mengangkat tangan ketika membaca doa sahaja.

Soalan
Apakah yang dikatakan makhluk halus

Jawapan
Makhluk Allah terdiri dari beberapa jenis.  Antaranya:
a) Manusia;
b) Malaikat;
c) Jin;
d) Binatang;
e) Kayu kayan dan batu batan.
Berkemungkinan bahawa apa yang dikatakan makhluk halus itu adalah terdiri dari golongan jin dan syaitan.
Kembali ke atas