Make your own free website on Tripod.com

BAB KHATAN

Dipetik daripada arkib masalah agama Jakim

Kembali ke artikel

Soalan: Adakah wajib berkhatan bagi seorang perempuan yang sudah tua dan belum lagi berkhatan sesudah ia mengetahui bahawa hukum berkhatan itu wajib?
Jawapan: Wajib mengikut mazhab Shafie, tetapi jika perempuan itu ada masalah maka bolehlah dia bertaklid mengikut mazhab Hanafi yang mengatakan sunat.

Soalan: Adakah wajib bagi Perempuan berkhatan?
Jawapan: Mengikut Mazhab Shafie berkhatan adalah wajib bagi lelaki dan perempuan dan bagi Mazhab Maliki wajib bagi lelaki tidak perempuan.

 

Kembali ke atas